1. Опис послуг і предмета угоди

1.1. На умовах цієї угоди Абонентам мобільного зв'язку ПрАО «ВФ УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, ЄДРПОУ: 14333937,що є оператором телекомунікаційних послуг (далі - Оператор), надається доступ до контент-послуги Vodafone Music (далі - Контент-послуга / Послуга), що забезпечується за замовленням Оператора контент-провайдером ТОВ «Стрім-Україна», місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 5, ЄДРПОУ 38973972, ІПН 389739726593) (далі - Контент-провайдер) та ТОВ «ЮСЕЛЛ», місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, ІПН 386209226597, що є Виконавцем і належним ліцензіатом контенту (далі - "Виконавець"). Абоненти, що користуються послугами зв'язку Оператора, можуть встановити мобільний додаток Vodafone Music (далі - Додаток) на своє абонентське обладнання з доступом в інтернет, і перебуваючи на території України, отримати доступ до Контент-послуги (далі - Сервіс). Контент-провайдер за замовленням Оператора надає Абонентам доступ до Контент-послуги, згідно встановлених Оператором діючих умов тарифікації.

1.2. Ця угода регулює взаємовідносини (далі - "Угода") між Оператором, Контент-провайдером, Виконавцем, що роблять доступним Сервіс для абонентів послуг мобільного зв'язку Оператора, і Вами (далі - "Абонент"), спрямовані на забезпечення заявлених потреб Абонента в доступі до Сервісу, який містить контент, а також використання інших служб Сервісу, що надаються Абонентам за тарифами, які встановлюються Оператором.

1.3. Оператор здійснює надання Абоненту доступу до Контент-послуги за допомогою Сервісу з використанням ресурсів мережі Оператора. В результаті надання Контент-послуги Абоненти отримують доступ до контенту, за умови дотримання Абонентами умов цієї Угоди. Доступ до перегляду/прослуховування контенту надається Абоненту в режимі реального часу через Додаток або веб-сайт, глобальну мережу Інтернет і абонентське обладнання, що має доступ в мережу Інтернет, при наявності достатності коштів на абонентському рахунку, визначаються в залежності від умов Оператора з надання послуги Абоненту.

1.4. Для використання Сервісу Абонент зобов'язаний у порядку, встановленому цією Угодою, підтвердити, що він прочитав, зрозумів, згоден дотримуватися цієї Угоди, і приєднатися до неї в цілому, шляхом здійснення реєстрації (зробити Акцепт Угоди). Для того, щоб пройти реєстрацію, Абоненту необхідно (на вибір): - Запустити додаток «Vodafone Music» на своєму мобільному пристрої з sim-картою Оператора, авторизація відбудеться автоматично; - В разі, якщо Абонент використовує мобільний пристрій без sim-карти або використовує сайт «Vodafone Music» music.vodafone.ua, йому необхідно натиснути відповідну кнопку для входу, ввести у поле «Логін» свій телефонний абонентський номер, який обслуговується Оператором, і натиснути кнопку «Отримати пароль». Пароль прийде Абоненту по sms на його телефонний номер Оператора. Після отримання пароля потрібно ввести його у поле «Пароль» і підтвердити натисканням відповідної кнопки входу. Авторизація відбудеться автоматично. З моменту Акцепту Угоди Абонентом ця Угода вважається укладеною з Абонентом, і Абонент набуває права і зобов'язаний виконувати обов'язки, передбачені цією Угодою.

1.5. Доступ Абонентів до Сервісу, обмежений межами території України, при цьому доступ Абонентів до Контенту - територія весь Світ. При наданні доступу до Сервісу використовується система гео-фільтрації доступу до перегляду / прослуховуванню контенту по IP-адресами обладнання Абонентів, що обмежує доступ до завантаження / установці Сервісу межами України. Абонент гарантує, що він не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту інформації, що застосовуються Оператором / Виконавцем в процесі надання послуги.

1.6. Сервіс забезпечує можливість перегляду / прослуховування контенту після установки Додатку та / або після авторизації на веб-сайті, таким чином, при якому зберігання і доведення до загального користування таким контентом здійснюється безпосередньо з серверного обладнання Виконавця, і не тягне фактичного розміщення контенту на сайті або обладнанні третіх осіб.

1.7. Абонент розуміє специфіку послуги і погоджується з тим, що без попереднього повідомлення Абонента може змінюватися зміст контенту і / або функціонал Сервісу.

1.8. В інформаційно-ознайомлювальних цілях протягом перших 14 (чотирнадцяти) днів з дня установки Додатку при першому підключенні, Оператором плата за доступ до Сервісу з Абонента не стягується. Починаючи з 15 (п’ятнадцятого) дня користування доступом до Сервісу, у разі відсутності зареєстрованого в системі Оператора, відмови Абонента від отримання послуги, з абонентського рахунку Абонента списується сума оплати за послугу згідно з тарифами Оператора, що розміщені на сайтах music.vodafone.ua, vodafone.ua (далі - Сайти) або доведені до відома Абонентів іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.

1.9. Контент-провайдер забезпечує за замовленням Оператора можливість початку (підключення) доступу, завершення (відключення) доступу до Контенту Абонентам.

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода встановлює правила і умови використання Сервісу Абонентами, які після реєстрації, здійснюють використання Сервісу і його функціональних можливостей, стають користувачами Сервісу.

2.2. Використання Абонентом Додатку та / або Сервісу, а також будь-яких його функціональних можливостей означає беззастережну згоду Абонента з усіма пунктами цієї Угоди і беззастережне прийняття її умов та зобов'язань, покладених на Абонента даною Угодою. Факт використання Абонентом Додатку та / або Сервісу, будь-яких його функціональних можливостей, а також реєстрація Абонента у Сервісі (створення облікового запису в системі) є повним і беззастережним прийняттям умов цієї Угоди, незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за їх недотримання.

2.3. Оператор, Контент-провайдер та Виконавець залишають за собою право на свій власний розсуд змінювати і (або) доповнювати Угоду у будь-який час з попереднім повідомленням Абонентів на сайті vodafone.ua або будь-яким іншим способом за вибором Оператора і Виконавця. Чинна редакція Угоди доступна на Сервісі. Подальше використання Сервісу після будь-яких подібних змін означає згоду Абонента з такими змінами та / або доповненнями. Якщо Абонент не згоден дотримуватися цієї Угоди, він зобов'язаний припинити використання Сервісу. Абонент зобов'язується регулярно переглядати Сервіс для ознайомлення з діючою редакцією Угоди і несе відповідальність за наслідки такого неознайомлення.

2.4. Оператор надає Контент-провайдеру та Виконавцю право за погодженням з Оператором змінювати і / або доповнювати Угоду в будь-який час без попередньої письмової та (або) подальшого повідомлення Абонента. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайтах, з дотриманням вимог, встановлених законодавством України.

2.5. Якщо Ви (Абонент) не згодні дотримуватися цієї Угоди повністю або частково - не встановлюйте Додаток і не використовуйте Сервіс, а якщо Ви вже є зареєстрованим користувачем Сервісу - видаліть свій обліковий запис і / або припиніть використання Сервісу і / або Додатка.

3. Інтелектуальна власність.

3.1. Всі використовувані і розміщені Сервісі результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сервіс є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених у Сервісі об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об'єктів) без дозволу Виконавця або правовласника є незаконним і може послужити підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, відповідно до законодавства України.

3.2. Крім випадків, встановлених Угодою, а також чинним законодавством України, жоден об'єкт інтелектуальної власності, розміщений у Сервісі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу Виконавця або правовласника.

3.3. Доступ до об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені у Сервісі, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (в тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об'єктів у пам'яті абонентського обладнання, а також без права на інше використання, не передбачене цією Угодою, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і т.п.

3.4. Інше використання, що не передбачене цією Угодою, є порушенням і може служити підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цією Угодою. Будь-яке використання Сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Угоді, категорично заборонено.

3.5. Будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Сервісі, можуть бути видалені або змінені Виконавцем без повідомлення Абонента.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець надає Абоненту права використання Додатку на умовах простої (невиключної) ліцензії суворо в особистих і некомерційних цілях, шляхом відтворення (установки) на сумісних персональних абонентських пристроях Абонента (до п’яти пристроїв) і використання за прямим функціональним призначенням для використання Сервісу через Додаток або веб-сайт та мережу Інтернет, в межах території України і для IP адрес, які закріплені за українськими Інтернет-провайдерами, в порядку, визначеному цією Угодою.

4.2. Виконавець має право змінювати або видаляти будь-яку опубліковану у Сервісі інформацію, а також контент і будь-які елементи і складові частини Сервісу, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Сервісу в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Виконавець не відповідає за будь-які збитки, яка може бути заподіяна Абоненту такими діями.

4.3. Оператор та/або Контент-провайдер на свій розсуд розсилає Абонентам інформаційні повідомлення, будь-яким доступним способом, в тому числі за допомогою спливаючих інформаційних повідомлень під час використання Сервісу Абонентом, а також, шляхом відправки SMS на номер, вказаний Абонентом при реєстрації у Сервісі. Зокрема, можуть здійснюватися розсилки, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сервісу.

4.4. Абонент, здійснюючи використання Сервісу, дає свою згоду на отримання рекламної інформації, яка розміщується безпосередньо у Сервісі, так і будь-якої іншої інформації, що носить рекламно-інформаційний або інший характер. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді спливаючих повідомлень під час використання Сервісу, під час перегляду / прослуховування контенту, у вигляді sms повідомлень на номер мобільного телефону, і іншими подібними способами. У разі незгоди Абонента з умовами цієї Угоди, Абонент має право відмовитися від подальшого використання Сервісу.

4.5. Оператор має право встановлювати вікові обмеження при доступі до деяких категорій контенту, розміщеного у Сервісі. При наявності таких обмежень особи, які не досягли відповідного віку, зобов'язуються утриматися від доступу до такого контенту, про що Оператор може повідомляти Абонента спливаючих вікном на сервісі при спробі Абонента здійснити перегляд / прослуховування контенту, призначеного для повнолітньої аудиторії Сервісу. Також Оператор має право встановлювати інші обмеження у доступі до контенту, з урахуванням вимог чинного законодавства, угод з правовласниками та іншими партнерами Виконавця.

4.6. Виконавець зобов'язується: • не розміщувати у Сервісі номери телефонів та іншу особисту інформацію (персональні дані) Абонентів без отримання їх згоди на такі дії відповідно до вимог чинного законодавства; • не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми; • не описувати або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій; • не розміщувати у Сервісі будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної діяльності; • нести відповідальність за дотримання всіх авторських і суміжних прав на зміст Контенту у Сервісі.

4.7. При виникненні необхідності, комунікацію з Абонентами здійснює Оператор.

5. Права та обов’язки Абонента

5.1. Абонент зобов'язується використовувати Сервіс тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, інше чинного законодавства, а також прав та законних інтересів Оператора, Контент-провайдера, Виконавця та правовласників.

5.2. Доступ до контенту в рамках Сервісу надається відповідно до технічних вимог, зазначених в цій Угоді. Приступаючи до використання Сервісу, Абонент беззастережно погоджується, що абонентське обладнання, з якого він планує переглядати контент, в повній мірі відповідає технічним вимогам, зазначеним в цій Угоді, а також, що він (а) згоден зробити всі дії, необхідні для доступу до Сервісу, що зазначені в цій Угоді.

5.3. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення відповідного обладнання і програмних продуктів, вирішуються Абонентом самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди, ні Оператор, ні Виконавець не несуть відповідальності за дані дії Абонента або третіх осіб.

5.4. Абонент підтверджує і погоджується, що Послуги, зазначені в цьому розділі Угоди, доступні Абоненту тільки за умови використання абонентського обладнання, підключеного до мережі Інтернет, доступ до якої оплачується Абонентом відповідно до його тарифного плану Оператора. Послуги можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні абонентського обладнання, що не відповідає технічним вимогам для використання Сервісу, які вказані в цій Угоді.

5.5. Абонент зобов'язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сервісу, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісу, об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Оператора / Виконавця та / або третіх осіб. Оператор і / або Виконавець залишають за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до Сервісу або до окремих послуг Сервісу, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Абонентом умов цієї Угоди та / або чинного законодавства.

5.6. Абонент зобов'язується не направляти через / за допомогою Сервісу матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг. Абонент зобов'язується не використовувати Сервіс для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг.

5.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродувати, а також використовувати будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей Сервіс та (або) будь-які частини вмісту Сервісу.

5.8. Абонент зобов'язаний подати при реєстрації (створення облікового запису) точну, актуальну і повну інформацію про себе, яка може бути запрошена реєстраційними формами Сервісу, в тому числі, але не обмежуючись: номери телефонів, справжній вік і дату народження, та іншу особисту інформацію (далі - "Персональні дані"). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональні дані будуть використовуватися Оператором (його співробітниками, а також постачальниками та підрядниками, залученими Оператором для надання Сервісу) виключно у зв'язку з наданням доступу до Сервісу, його використанням Абонентом і забезпеченням належної роботи Сервісу, інформаційним забезпеченням Абонента, в тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Сервісу, проведення опитувань про будь-яких аспектах роботи Сервісу, стягнення заборгованості, як самим Оператором, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональних даних обмежується терміном, що дорівнює строку користування Сервісом і 3 роками після закінчення останнього факту доступу Абонента до Сервісу, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Оператор зобов'язується не розкривати інформацію про Абонента третім особам без його згоди, за винятком розкриття інформації на вимогу суду і / або правоохоронних органів згідно чинному законодавству.

5.9. Абонент зобов'язаний вживати належних заходів для забезпечення збереження облікового запису Абонента, включаючи номер телефону і пароль. Абонент несе відповідальність за всі дії, вчинені у Сервісі з його облікового запису (з використанням його номера телефону і пароля). У зв'язку з цим Абонент зобов'язаний здійснювати вихід з свого облікового запису (завершувати кожну сесію по кнопці "Вихід") перед закриттям мобільного додатка. Абонент зобов'язаний негайно повідомити Оператора про будь-які випадки доступу на Сервіс третіми особами під обліковим записом Абонента. Абонент не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. обліковий запис на сервісі третім особам без згоди Оператора.

5.10. Абонент зобов'язаний періодично оновлювати Персональні дані, які він представив при реєстрації, щоб забезпечити точність, актуальність та повноту таких даних.

5.11. Виконавець має право в будь-який момент звернутися до Оператора, щоб Оператор зажадав від Абонента підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросив у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема, документи, що підтверджують особу). Ненадання таких документів може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі надання недостовірної інформації Оператор може відмовити Абоненту в розгляді питань, заяв і претензій будь-якого характеру, в тому числі відмовити в наданні будь-яких відшкодувань. Аналогічні наслідки виникають у разі, якщо дані Абонента, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють однозначно ідентифікувати Абонента.

5.12. Абонент несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне використання.

5.13. Абонент зобов'язаний використовувати отриману у Сервісі інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.

5.14. При виборі контенту Абонент керується власним волевиявленням. Деякий контент може містити ненормативну лексику, а також може здатися Вам образливим або неналежним для прослуховування. Такий контент не рекомендується для прослуховування людям зі слабкою психікою, вагітним жінкам і дітям. Для прийняття обдуманого рішення при виборі контенту рекомендуємо попередньо звернути увагу на жанр контенту, представлений у Сервісі.

5.15. Вибираючи конкретний контент, Ви тим самим підтверджуєте, що приймаєте на себе всю відповідальність за його перегляд / прослуховування.

5.16. Абонент, здійснюючи акцепт цієї Угоди, підтверджує, що на момент скоєння акцепт він досяг 18 років. Особи, які не досягли 18 років, не можуть отримати доступ до Сервісу.

5.17. Абонент, який досяг 18 років, гарантує, що ні за яких обставин не надасть малолітнім і неповнолітнім особам доступ до Сервісу і контенту, які мають вікові обмеження.

5.18. Абонент зобов'язується не робити спроби щодо відключення або іншому втручанню в будь-які технічні засоби захисту Сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, які запобігають або обмежують використання, або копіювання будь-якої інформації або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сервісі.

5.19. Абонент зобов'язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Сервісу (включаючи медіа-плеєр, мобільний додаток, в якому відбивається контент), а також не використовувати Сервіс, об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на ньому, в комерційних цілях.

5.20. Абоненти несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням коментарів у Сервісі, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках Сервісу відповідно до чинного законодавства України.

5.21. Абоненту при використанні Сервісу забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Абонентів або інших третіх осіб; • порушує права третіх осіб, в тому числі права неповнолітніх осіб; • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру; • містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами; • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення; • пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги; • містить екстремістські матеріали; • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб; • містить рекламу; • носить шахрайський характер; • є інтелектуальною власністю третіх осіб, які не давали дозвіл Абоненту на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

5.22. Абонент зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені цією Угодою.

5.23. Оператор і / або Виконавець має право заблокувати Абоненту доступ до Сервісу та / або облікового запису та / або Послуг (в тому числі сплаченими) в разі порушення Абонентом умов цієї Угоди або в разі, якщо Виконавець вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Сервісу, підрив репутації Сервісу або бренду, ddos-атаки і т.п. Грошові кошти, сплачені Абонентом за користування Сервісом, в даному випадку повернення Оператором не підлягають.

6. Правила здійснення платного доступу до контенту у Сервісі

6.1. В рамках Сервісу, Абонентам, які створили обліковий запис (зареєстрованим і авторизованим) у Сервісі, надається можливість доступу до контенту. Вільний доступ до контенту може бути встановлений таким чином:

6.1.1. Послуга "доступ за передплатою" означає надання зареєстрованому Абоненту доступу до контенту протягом зазначеного періоду відповідно до правил, обмеженнями і технічними вимогами, зазначеними в цій Угоді. Послуга надається з моменту її оплати Абонентом (списання коштів з абонентського рахунку Абонента) та відображення факту оплати послуги в електронній системі обліку платежів Оператора, якщо інше прямо не передбачено в умовах надання Послуги. Оператор може змінювати умови платного доступу Абонента до контенту на свій розсуд. Абонент може ознайомитися з діючими умовами платного доступу до контенту в інтерфейсі Сервісу і / або на Сайті.

6.2. Права доступу до контенту відповідно до умов Угоди надаються Виконавцем Абонентові без стягнення додаткової плати за умови оформлення тестового доступу згідно п. 1.8 або платно, шляхом придбання Абонентом підписки в рамках Контент-послуги. При авторизації в мобільному Додатку Абоненту також надається доступ до безкоштовного обмеженому каталогу контенту.

6.3. Виконавець надає Абонентам доступ до контенту строго для особистого некомерційного використання, шляхом прослуховування і / або перегляду контенту з метою ознайомлення з ним виключно через Сервіс на персональному абонентському пристрої Абонента (до трьох пристроїв), без права на відтворення будь-яких результатів інтелектуальної діяльності в складі контенту, в тому числі їх копіювання / завантаження / запису в пам'ять електронних пристроїв Абонентів поза Сервісу, а також без права на інше використання будь-яких результатів інтелектуальної діяльності в складі контенту, яка не визначена в цій Угоді, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і т.п. Склад контенту у Сервісі може бути змінений Виконавцем в будь-який момент без згоди і повідомлення Абонента.

6.4. В рамках «доступу по підписці» Оператор надає Абоненту Контент-послугу для доступу до контенту протягом підписочного періоду, який становить 1 (один) календарний день. У разі неотримання від Абонента відмови від підписки, термін надання Підписки автоматично продовжується кожного разу на період, рівний 1 (одного) дня до моменту самостійного відключення Абонентом підписки.

6.5. Тарифи на послуги можуть бути змінені Оператором в будь-який момент без згоди Абонента з попереднім повідомленням Абонентів у строки та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.6. Всі питання придбання прав доступу в Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Абонентом самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

6.7. Абонент може скористатися активацією підписки тільки один раз. Напрямок повторного запиту на отримання такої активації з використанням того ж номера мобільного телефону не відповідає умовам цієї Угоди і не буде вважатися підставою для надання замовленої послуги. Відповідна послуга не буде надана, проте вартість активації може бути списана з абонентського рахунку Абонента. Абонент розуміє, що він самостійно несе відповідальність за свої можливі витрати, викликані напрямком такого повторного запиту. При цьому вартість активації підписки за відповідним запитом в повному обсязі буде спрямована на покриття витрат Оператора на обробку такого запиту і не підлягатиме поверненню Абоненту. Зазначене правило застосовується також до всіх фактів повторного направлення запиту Абонентом понад встановлену кількість дозволених запитів.

6.8. Вартість всіх платних Послуг доводиться до відома Абонентів, шляхом розміщення відповідної інформації у Сервісі. До замовлення Послуги Абоненту рекомендується уважно ознайомитися з її ціною, порядком оплати та умовами надання Послуги.

6.9. Для придбання Послуг зареєстрований Абонент Сервісу повинен авторизуватися (провести авторизацію), вибрати відповідну Послугу і підтвердити оплату згідно подальших інструкцій, представленим в сервісі. Під авторизацією в цій Угоді розуміється активація облікового запису Абонента, шляхом введення номера телефону і пароля в спеціальну форму інтерфейсу Сервісу, наданого Абоненту при реєстрації Абонента в межах Сервісу. • Оплата Послуг може здійснюватися зареєстрованим Абонентом за допомогою оплати обраної послуги у Сервісі за допомогою системи коротких повідомлень (SMS);

6.10. Ціна Послуг і їх зміст (в тому числі кількість контенту, доступного в рамках послуги Перегляд за передплатою) може бути в односторонньому порядку змінено без спеціального повідомлення про це Абонента.

6.11. Абоненти, які не досягли 18 років, не має права використовувати платні послуги Сервісу.

6.12. При замовленні і отриманні платного доступу до контенту Абонент має права, передбачені законодавством про захист прав споживачів.

6.13. Після отримання доступу до платного контенту Абонент самостійно визначає обсяг споживаної Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідної Послуги. Якщо з якої-небудь причини (крім як з вини Оператора) Абонент не скористається наданим йому доступом до контенту, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

6.14. Відключення тематичні послуги здійснюється Абонентом самостійно одним із таких способів: а) за допомогою спеціальної sms-команди «СТОП» або «STOP» на короткий номер 70010, вартість sms-команди, що відправлена Абонентом в межах території України - безкоштовна, вартість sms-команди в роумінгу - оплачується Абонентом відповідно до його тарифного плану. б) Односторонньою відмовою Абонента від Підписки, під якою розуміється знаходження Абонента у блокуванні, в зв'язку з призупиненням надання послуг зв'язку терміном більше 30 календарних днів. в) Натисканням на кнопку «Відписатись» у Персональному кабінету користувача на сайті music.vodafone.ua або у мобільному додатку

6.15. Якщо Послуги були оплачені зареєстрованим Абонентом, але не надані з вини Оператора протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх оплати, Оператор на підставі письмової заяви зареєстрованого Абонента, повертає Абоненту плату рівноцінну періоду відповідного ненадання Послуги. Відповідна заява разом з документами, що підтверджують факти і вимоги, зазначені Абонентом, має бути направлено поштою на адресу Оператора.

6.16. Для розгляду заяви або претензії Абонента фінансового характеру, які повинні бути оформлені в письмовому вигляді, Оператор проводить ідентифікацію Абонента. При цьому Оператор може запросити документи, що підтверджують всі факти, викладені в заяві або претензії (перелік таких документів визначається на розсуд Оператора). При невиконанні цієї Угоди і вимог Оператора, останній має право відмовити Абоненту в поверненні коштів, виплати будь-яких компенсацій, або наданні рівноцінної Послуги.

7. Особливості здійснення доступу до Сервісу

7.1. Умови доступу до Сервісу визначаються Оператором, Контент-провайдером і Виконавцем з урахуванням вимог чинного законодавства. Зокрема, Оператор, Контент-провайдер та Виконавець можуть визначити конкретну територію, в межах якої буде надано доступ до Сервісу, технологічні параметри надання послуги. При наявності таких визначень, відповідний контент поза встановленими територій і технологічних рішень Абоненту доступний не буде.

7.2. Абонент може ознайомитися в інтерфейсі Сервісу з доступним контентом, а також тарифами Оператора на доступ до Сервісу.

7.3. У разі якщо доступ до Сервісу вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в цю угоду. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі Сервісу, або іншим прийнятним способом. Зокрема, для доступу до Сервісу з мобільних пристроїв Абоненту може знадобитися абонентське обладнання, перелік якого визначається Виконавцем на вимогу Оператора.

8. Технічні вимоги для користування Сервісом

8.1. Для користування Послугами Сервісу Абоненту потрібна реєстрація і авторизація у Сервісі, спеціалізовані технічні засоби доступу в глобальну мережу Інтернет, що забезпечують доступ до Сервісу та взаємодія з веб-інтерфейсами (далі - "Технічні Засоби Доступу"). Під Технічними Засобами Доступу розуміється абонентське обладнання з встановленої на ньому операційною системою і з встановленим мобільним додатком для взаємодії з веб-сторінками та мережею Інтернет, підключеними до мережі Інтернет.

8.2. Послуги Сервісу розраховані на взаємодію з Додатком та веб-сайтом.

8.3. Для якісної роботи Додатка обладнання Абонента має відповідати наступним вимогам: Мобільний пристрій під управлінням операційних систем не нижче iOS 9.0, Android 4.1.

8.4. Всі одиниці контенту, доступ до яких надається в рамках Сервісу, захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, які є неприйнятними правовласниками.

8.5. Додатково можуть бути встановлені обмеження на доступ до контенту з деяких видів абонентського обладнання, згідно умов ліцензійних угод з правовласниками.

8.6. Оператор може встановлювати перелік рекомендованого абонентського обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Сервісу. У разі використання інших пристроїв доступ до Сервісу та якість доступу не гарантуються.

9. Відповідальність. обмеження відповідальності

9.1. Доступ до Сервісу надається "В ТОМ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ", і Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не дають ніякої гарантії або запевнень щодо нього.

9.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Сервісі (включаючи контент), можуть бути видалені або переміщені (без попередження) в будь-який момент і з будь-якої причини.

9.3. Абонент розуміє і погоджується, що Оператор і / або Контент-Провайдер і/або Виконавець не несуть перед ним відповідальність за будь-який розміщений на Сервісі контент, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.

9.4. Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в сервісі. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не відповідають за відповідність Сервісу цілком або його частин (функціональних можливостей) очікуванням Абонентів, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Абонента до Сервісу та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сервісі, збереження логіна і пароля Абонента, що забезпечують доступ до окремих функціональним можливостям Сервісу, а також збитки, що виникли у абонентів з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення.

9.5. Оператор зобов'язується не використовувати дані Абонента, отримані при реєстрації, в будь-яких корисливих цілях і гарантує нерозголошення цих даних. Не вважається порушенням цього умови розкриття Оператором інформації про Абонента співробітникам і постачальникам / підрядникам Оператора в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цією Угодою, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов'язком Оператора в силу вимог законодавства України.

9.6. Абонент повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля, і обладнання, в тому числі використання обладнання третіми особами, а також за збитки, які можуть виникнути унаслідок їх втрати або несанкціонованого використання його облікового запису. Абоненту рекомендується регулярно міняти свій пароль. Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не несуть відповідальності і не відшкодовують збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами логіна і пароля облікового запису Абонента. Всі дії, вчинені особою, авторизованих з логіном і паролем Абонента, розглядаються як дії Абонента. Абонент несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з його обліковим записом.

9.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки обладнанню або програмному забезпеченню Абонента або іншої особи, викликаний або пов'язаний з використанням Сервісу.

9.8. Ні в якому разі Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не несуть відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-якої прямої, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, шкоди честі, гідності або діловій репутації, які виникли в зв'язку з наданням доступу до Сервісу, використанням сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на сервісі.

9.9. Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не несуть відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами: • за дії Абонента у Сервісі; • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом у Сервісі; • за якість товарів / робіт / послуг, придбаних Абонентом, після перегляду рекламних повідомлень (банерів, роликів тощо), розміщених у Сервісі, і їх можливу невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням Абонента; • за достовірність рекламної інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом на сервісі, і якість рекламованих в ній товарів / робіт / послуг; • за наслідки застосування інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом на сервісі; • за наслідки, пов'язані з доступом до контенту осіб, щодо яких існує та чи інша заборона доступ до певного типу інформації, зокрема, до контенту, який має вікові обмеження перегляду, якщо такі наслідки пов'язані з порушенням Абонентом умов цієї Угоди.

9.10. Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не несуть відповідальності за порушення Абонентом цієї Угоди і залишають за собою право на свій узгодженого рішення, а також при отриманні інформації від будь-яких третіх осіб про порушення Абонентом цієї Угоди або прав та інтересів третіх осіб, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Абонентом інформацію, а також припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Сервісу в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такою дією.

9.11. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Оператора і / або Контент-провайдера і/або Виконавця, пов'язаних з наданням доступу до Сервісу Абоненту, в разі провини Абонента, Абонент зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Оператора і / або Контент-провайдера і/або Виконавця від можливих розглядів , збитків і компенсацій.

9.12. Сервіс може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Оператор і / або Контент-провайдер і/або Виконавець не контролюють і не несуть ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, які здійснюються Абонентом, останній виробляє на свій страх і ризик.

10. Інші положення

10.1. Ця Угода та відносини між Оператором, Контент-провайдером, Виконавцем та Абонентом регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.2. Сторони погодилися, що всі суперечки, що виникають з відносин Сторін, регулюються цією Угодою, повинні вирішуватися в компетентному суді за місцем знаходження Оператора з обов'язковим дотриманням досудового претензійного порядку врегулювання суперечок.

10.3. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умови цієї Угоди є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.

10.4. Ця Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Абонентів, які здійснюють доступ до Сервісу та його використання, в дату початку такого доступу і використання.

10.5. Ця Угода є публічним договором. Згодою Абонента з умовами цієї Угоди вважається установка Додатка на абонентське обладнання Абонента та фактичне користування Сервісом, його функціональними можливостями, Послугами та об'єктами інтелектуальної власності, розміщеними на ньому, або факт реєстрації Абонента в межах Сервісу - в разі, якщо Абонент здійснив таку реєстрацію.